Stichting Landschapskapitaal

TwitterLinkedin
Deltaplan voor het landschap

Welkom,

Het gebied Ooijpolder-Groesbeek is een fraai, afwisselend en uniek gelegen agrarisch cultuurlandschap tussen de uiterwaarden van de Waal en de Nijmeegse stuwwal. Het is een paradijs voor vogels en op botanisch gebied van groot belang. Niet verwonderlijk dus dat het een populair wandel- en fietsgebied is, met name voor de inwoners van Nijmegen en omgeving.

Duurzame ontwikkeling en instandhouding van het groene karakter zijn echter niet vanzelfsprekend onder de rook van de stad. Daarbij zijn er steeds minder boerenbedrijven in het gebied die bovendien alternatieve inkomsten nodig hebben, willen zij hun bedrijf in Ooijpolder-Groesbeek rendabel kunnen voortzetten. Daarom wordt nu extra aandacht gegeven aan de versterking van landschappelijke, ecologische en recreatieve waarden in het gebied met respect voor agrarisch ondernemerschap.

Deltaplan landschap

Om ervoor te zorgen dat de agrarische functie en dus het karakter van het gebied behouden blijft en verder wordt verfraaid, is Ooijpolder-Groesbeek in het kader van het ‘Deltaplan landschap’ aangewezen als één van de in totaal vier pilotprojecten. Dit Deltaplan heeft als doel agrarische gebieden weer aantrekkelijk te maken door de aanleg en het duurzame beheer van landschapselementen.

Als ‘voorbeeldgebied’ krijgt Ooijpolder-Groesbeek een financiële bijdrage van de ministeries van LNV en VROM, de Provincie Gelderland en de Postcodeloterij. Maar die bedragen zijn niet voldoende om alle ambitieuze plannen te kunnen verwezenlijken. Dit betekent dat ook een bijdrage wordt gevraagd van het bedrijfsleven in het gebied en de directe omgeving. De Stichting Landschapskapitaal (SLK) die hiervoor in het leven is geroepen zal de donaties van deze private investeerders gaan beheren.

 

Inspirerende partners

Rabobank Rijk van Nijmegen
Rabobank Rijk van Nijmegen biedt complete dienstverlening op het gebied van betalen, sparen, beleggen, hypotheken en verzekeren.
Gemeente Groesbeek
Officiële site met een digitaal loket, nieuws, en informatie over het bestuur.
Gemeente Millingen aan de Rijn
Officiële site met informatie over het gemeentebestuur, toeristische informatie en links naar lokale bedrijven en organisaties.
Gemeente Ubbergen
Officiële site met actualiteiten, informatie over de gemeentelijke organisatie en het bestuur en de producten- en dienstencatalogus.
Provincie Gelderland
Uitgebreide website met actuele, algemene informatie over de politiek en het beleid van de provincie.
Nationaal Groenfonds
Deze stichting financiert en adviseert projecten voor natuur, bos en landschap. Met informatie over werkzaamheden, producten, diensten en publicaties.
Vereniging Nederlands Cultuurlandschap
De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap wil eeuwenoude agrarische cultuurgeschiedenis zichtbaar houden. Daarnaast wil zij ijveren voor een rijk geschakeerd en per streek verschillend cultuurlandschap in heel Nederland, buiten de steden en de natuurgebieden.
Landschapsmanifest
Het Nederlandse landschap kan nog veel mooier worden! Niet alleen de parels zijn belangrijk. Alle landschappen zijn waardevol. Daarom werken 48 organisaties de komende jaren samen om landschap hoog op de agenda te krijgen en te verbeteren.

Enquête

Wilt u Stichting Landschapskapitaal steunen?
 

Bestuur

Janine Pijl
- Voorzitter
Egbert Jaap Mooiweer
- Secretaris
Patrick Rutten
- Penningmeester